Bejelentkezés
Jelszó emlékeztető
Regisztráció
menüMENÜ
Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám • Tel./Fax: 0264-594570communitas@rmdsz.ro
Communitas Alapítvány logó Ösztöndíj logó Bölcs Diákok logó Magyar Közoktatás logó
Sajtó
Státus: Lejárt

Pályázati felhívás sajtótámogatásra - 2018 egész éves

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban, közvetlen vagy közvetett módon, román állampolgárok. Pályázni kifejezetten a sajtótermék előállításának költségeire lehet. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

A következő kategóriákban lehet pályázni:

 • művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági, gyerek, szórvány lapok, folyóiratok;
 • napilapok művelődési-, művészeti-, irodalmi-, tudományos-, ismeretterjesztő-, ifjúsági- és gyerek mellékletei;
 • online sajtótermékek.

 

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK: 

Online pályázás:

Kérjük, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót a  http://communitas.ro/main/cikkek/single/palyazati-utmutato címen. 

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, nem kell újabb nyilatkozatot beküldjenek 2018-ban. Kivétel: Amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetőség, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése. A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

Az internetes pályázatkezelő rendszer jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.

Amennyiben az online pályázási lehetőséget használja, ne hagyja a pályázati határidő napjára a feltöltést!

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot;
 • a kiadvány utolsó két megjelent lapszámát .pdf formátumban, kizárólag abban az esetben, ha a Sajtó Szaktestület 2017. évi kiírásán nem pályázott, vagy pályázata nem részesült támogatásban.

Amennyiben a Sajtó Szaktestület 2017. évi kiírásán pályázata támogatásban részesült, kérjük, ne csatoljon lapszámot!

 • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

Az online pályázat elküldésének határideje 2018. március 19., 16:00 óra.

Online pályázás esetében a pályázat eredményének kiértesítő levele is online érkezik postafiókjába. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a regisztrációnál megadott e-mail postafiókjának tartalmát!

 

Papíron történő pályázás:

Papíron történő pályázás esetén a pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított formanyomtatványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet, amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro), illetve kérhetők e-mail-en, a communitas@rmdsz.ro címen.

A papíron benyújtott pályázatokhoz kötelezően csatolni kell a pályázati űrlap CD-re felírt elektronikus változatot. Amennyiben egy borítékban ugyanahhoz a szaktestülethez több pályázatot küld be, azokat felírhatja egyetlen CD-re is.

A papír alapú pályázatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában, a pályázó által lepecsételve és aláírva;
 • a pályázati űrlap .doc kiterjesztésű dokumentumként CD-re felírt változatát;
 • a kiadvány utolsó két megjelent példányát.

 

A pályázat leadásának határideje 2018. március 19. (a postabélyegző dátuma), a személyesen behozott, valamint online pályázatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadjuk.

 
A pályázatot EGY PÉLDÁNYBAN a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (Sajtó Szaktestület)
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

A borítékon tüntessék fel, melyik szaktestülethez pályáznak!

A papíron beküldött pályázatok eredményéről postai úton értesítjük Önöket. Kérjük, pontosan tüntessék fel az űrlapon a pályázó szervezet postacímét!

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

 • Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el!
 • Minden pályázót értesítünk a támogatási kérelmére vonatkozó döntésről, a megítélt összegről, a felhasználás és az elszámolás módjáról: az online rendszerünkben pályázók elektronikus levél formájában, míg papír alapon pályázóink postai úton kapják kézhez a kiértesítő leveleket.
 • A pályázó szervezet által összeállított elszámolást a programfelelős írja alá és vállalja a felelősséget a bizonylatok hitelességéért, kérjük, azt a személyt tüntessék fel programfelelősnek, aki a pályázattal foglalkozik!
 • A nyertes pályázók kiadványaikban és a saját honlapjukon (feltéve, ha rendelkeznek) kötelezően fel kell tüntessék a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat. Abban az esetben, ha a kiadvány támogatóinak körében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hozzájárulása a legjelentősebb, főtámogatóként kell megjeleníteni.
 • A kiadványokban kötelező megjeleníteni a támogató logóját, a következő szöveg kíséretében: Támogató a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
 • A formai hibás pályázatok iktatásra kerülnek, de nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

 

FORMAI HIBÁNAK TEKINTENDŐK A KÖVETKEZŐK:

Online pályázás esetén:

 • a nyilatkozat nem érkezik be határidőre az Alapítvány Titkárságára;
 • az online űrlap tartalmilag kifogásolhatóan van kitöltve;
 • hiányoznak a kötelező mellékletek. 

Papíron történő pályázás esetén:

 • a pályázati űrlap nincs aláírva és eredeti pecsét által hitelesítve;
 • a pályázat határidő után érkezik be;
 • az űrlap hiányosan van kitöltve;
 • hiányoznak a kötelező mellékletek;
 • nem a kiíró által 2017-ben kibocsátott űrlapot töltötték ki;
 • hiányzik a pályázat CD-re felírt elektronikus változata.

 

A TÁMOGATÁS NEM KERÜL KIFIZETÉSRE, HA A PÁLYÁZÓ:

 • nem tartotta be az elszámolási szabályokat;
 • az elszámolási határidőn belül (2019. január 20.) belül nem számol el;
 • kiadványában, népszerűsítő anyagain nem tüntette fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat/főtámogatókat, a honlapról letölthető aktuális logók alkalmazásával;
 • a nyertes kiadvány megjelenésének elmaradása esetén a megítélt összeget más, meg nem pályázott projektre használta fel.

 

Elszámolási szabályzatunk letölthető a www.communitas.ro honlapról.

Elszámolási szabályzatunk követi a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, valamint az európai és magyarországi támogatási rendszerek elszámolási modelljeit.

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Sólyom Réka – irodavezető, Nagy-Molnár Tamara – programfelelős, Voios Melánia – referens.

 

Cím: Fundaţia Communitas, 400489 Cluj Napoca, Str. Republicii, nr. 60

Telefon/fax: 0264 - 594 570

Telefon/mobil: 0723 - 250 324, 0736 - 444 437

E-mail: communitas@rmdsz.ro

 

Pályázati kiírás.pdf

Pályázati űrlap.doc

 

 Kolozsvár, 2018. február 26.