Bejelentkezés
Jelszó emlékeztető
Regisztráció
menüMENÜ
Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám • Tel./Fax: 0264-594570communitas@rmdsz.ro
Communitas Alapítvány logó Ösztöndíj logó Bölcs Diákok logó Magyar Közoktatás logó
A romániai magyarok száz éve
Státus: Lejárt

Pályázati felhívás „A romániai magyarok száz éve”

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek számára a 2018-as centenáriumi évvel kapcsolatos tevékenységek támogatására. 2018. március – december időszakban megszervezett/megszervezendő programra lehet résztámogatást igényelni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

 

„A romániai magyarok száz éve” elnevezésű pályázat céljai:

 • az erdélyi magyar közösség identitástudatának erősítése;
 • az elmúlt száz év kiemelkedő erdélyi magyar személyiségeinek megismertetése;
 • az elmúlt száz év eseményeinek bemutatása, különös tekintettel a mindennapok megélt történelmére;
 • a román és magyar közösség egymásrautaltságának, közös érdekeinek bemutatása, az együttélés pozitív példáinak ismertetése, a román közösséggel való párbeszéd erősítése;
 • a romániai magyarok következő száz évéről való közös gondolkodás elősegítése.

 

PÁLYÁZNI A FENTI PRIORITÁSOK ALAPJÁN, AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

 • rendezvények, konferenciák szervezése a romániai magyarok száz évéről;
 • iskolai megemlékezések, vetélkedők szervezése az elmúlt száz év történéseiről;
 • diákvetélkedők szervezése „Nélkülünk ez se volna” címmel, az elmúlt 100 év legsikeresebb erdélyi magyar személyiségeiről (sport, kultúra, tudomány, stb. kategóriákban);
 • történelmi- és helytörténeti előadások szervezése;
 • az elmúlt száz év jeles magyar személyiségeiről való megemlékezés, a román közvélemény számára történő bemutatása rendezvények, programok formájában;
 • egy adott település vagy kisrégió magyar közössége értékeinek bemutatása a román közvélemény számára;
 • rendezvények, konferenciák szervezése a romániai magyarok célkitűzéseiről, a magyar közösség jövőbeni megmaradásának feltételeiről, a román közösséggel konvergens céljairól, a jövőbeni közös programjairól;
 • a román-magyar együttélés pozitív példáinak bemutatása;
 • karikatúra-, rajzpályázatok lebonyolítása;
 • helyi arcképcsarnok – az elmúlt 100 év kiemelkedő személyiségeinek felkutatása a településeken, kiállítások, előadások szervezése;
 • Slam poetry estek szervezése.

 

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

 Pályázni online pályázati rendszerünkben, vagy papíron (postai beküldéssel) lehet.

 

Online pályázás:

Internetes pályázás esetén kérjük, olvassa el a honlapon található pályázási útmutatót a  http://communitas.ro/main/cikkek/single/palyazati-utmutato címen.

Az internetes pályázatkezelő rendszer jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi és szakmai beszámolók papíron történnek.

Online pályázás esetén a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni. Azok a pályázók, akik az előző években regisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, nem kell újabb nyilatkozatot beküldjenek 2018-ban.

Kivétel: Amennyiben a már regisztrált szervezetben változás történt (szervezet adatai, vezetősége, stb.), szükséges az új nyilatkozat beküldése.

A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

 

Amennyiben az online pályázási lehetőséget használja, ne hagyja a pályázati határidő napjára a feltöltést!

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az online rendszerben pontosan kitöltött pályázati űrlapot, és az ahhoz tartozó részletes költségvetés-mellékletet;
 • a pályázatokat hitelesítő nyilatkozatot (amennyiben még nem küldte be, illetve változások esetén).

A online pályázat elküldésének határideje 2018. március 29, 16:00 óra.

 

Online pályázás esetében a pályázat eredményének kiértesítő levele is online érkezik postafiókjába. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a regisztrációnál megadott e-mail postafiókjának tartalmát!

 

 

Papíron történő pályázás:

Papíron történő pályázás esetén a pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított formanyomtatványokon, azaz pályázati űrlapokon történhet, amelyek letölthetők a Communitas Alapítvány honlapjáról (www.communitas.ro), illetve kérhetők e-mail-en, a communitas@rmdsz.ro címen.

A papíron benyújtott pályázatokhoz kötelezően csatolni kell a pályázati űrlap CD-re felírt elektronikus változatot. Amennyiben egy borítékban ugyanahhoz a szaktestülethez több pályázatot küld be, azokat felírhatja egyetlen CD-re is.

A papír alapú pályázatok beküldése ajánlott levél, vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A Titkárság a személyesen behozott pályázatokat a határidő napján du. 16:00 óráig fogadja.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó kitöltött részletes költségvetés mellékletet nyomtatott formában, a pályázó által lepecsételve és aláírva;
 • a pályázati űrlap.doc kiterjesztésű dokumentumként CD-re felírt változatát.

 

A pályázat leadásának határideje 2018. március 29. (a postabélyegző dátuma). A pályázatot egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:

Fundaţia Communitas (A romániai magyarok száz éve)
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60, jud. Cluj

 

A papíron beküldött pályázatok eredményéről postai úton értesítjük Önöket. Kérjük, pontosan tüntessék fel az űrlapon a pályázó szervezet postacímét!

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

 • Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el!
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25 %-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról. A határidő lejárta után az elszámolást nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázó szervezet által összeállított elszámolást a programfelelős írja alá és vállalja a felelősséget a bizonylatok hitelességéért, kérjük, azt a személyt tüntessék fel programfelelősnek, aki a pályázattal foglalkozik!
 • A Communitas Alapítvány résztámogatást nyújt. A pályázónak rendelkeznie kell önrésszel a program megvalósításához. A részletes költségvetésben a pályázónak fel kell tüntetnie a saját hozzájárulás, illetve a más forrásból kapott támogatások értékét is.
 • Minden pályázót értesítünk a támogatási kérelmére vonatkozó döntésről, a megítélt összegről, a felhasználás és az elszámolás módjáról: az online rendszerünkben pályázók elektronikus levél formájában, míg papír alapon pályázóink postai úton kapják kézhez a kiértesítő leveleket.
 • A nyertes pályázóknak intézményeikben, rendezvényeiken, népszerűsítő anyagaikon és kiadványaikban, valamint saját honlapjukon (feltéve, ha rendelkeznek) kötelezően fel kell tüntetniük a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat a communitas.ro honlapról letölthető logók alkalmazásával.
 • A formai hibás pályázatok iktatásra kerülnek, de nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

 

FORMAI HIBÁNAK TEKINTENDŐK A KÖVETKEZŐK:

Online pályázás esetén:

 • a pályázati program nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • a nyilatkozat nem érkezik be határidőre az Alapítvány Titkárságára;
 • az online űrlap tartalmilag kifogásolhatóan van kitöltve;
 • hiányosan van kitöltve a részletes költségvetés melléklet.

 

Papíron történő pályázás esetén:

 • a pályázati program nem sorolható be a kiírásban szereplő kategóriák egyikébe sem;
 • a pályázati űrlap nincs aláírva a szervezet aláírási joggal rendelkező vezetője és a programfelelős által;
 • a pályázati űrlap nincs eredeti pecsét által hitelesítve;
 • a pályázat határidő után érkezik be;
 • nem a kiíró által 2018-ban kibocsátott űrlapot töltötték ki;
 • az űrlap hiányosan van kitöltve;
 • a pályázó nem tölti ki vagy hiányosan tölti ki az űrlaphoz tartozó részletes költségvetési mellékletet;
 • hiányzik a pályázat CD-re felírt elektronikus változata.

 

A TÁMOGATÁS NEM KERÜL KIFIZETÉSRE, HA A PÁLYÁZÓ:

 • nem tartotta be az elszámolási szabályokat;
 • a pályázatban feltüntetett időpont utáni 30 napon belül nem számol el;
 • nem tartotta be a pályázatban megjelölt időpontot, vagy nem rendelkezik az időpont módosítására vonatkozó jóváhagyással a Communitas Alapítványtól. Időpont módosítása esetében a szaktestületnek címzett kérést a pályázatban megjelölt program időpontja előtt legalább 2 héttel kell e-mailben elküldeni a communitas@rmdsz.ro címre;
 • nem a pályázatban megjelenő költségvetési tételeket számolja el, vagy nem rendelkezik a költségvetés módosítására vonatkozó jóváhagyással a Communitas Alapítvány gazdasági irodájától. A kérést a pályázatban megjelölt program időpontja előtt legalább 2 héttel kell e-mailben elküldeni a ferenczkata@rmdsz.ro címre;
 • rendezvényén, kiadványaiban, népszerűsítő anyagain nem tüntette fel a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítványt, mint támogatókat/főtámogatókat, a honlapról letölthető aktuális logók alkalmazásával;
 • a nyertes pályázatra vonatkozó rendezvény elmaradása esetén a megítélt összeget más programra/rendezvényre használta fel.

 

Elszámolási szabályzatunk letölthető a www.communitas.ro honlapról.

Elszámolási szabályzatunk követi a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának, valamint az európai és magyarországi támogatási rendszerek elszámolási modelljeit.

 

További információkért forduljanak a Communitas Alapítvány titkárságának munkatársaihoz: Sólyom Réka – irodavezető, Nagy-Molnár Tamara – programfelelős, Voios Melánia – referens.

 

Cím: Fundaţia Communitas, 400489 Cluj Napoca, Str. Republicii, nr. 60

Telefon/fax: 0264 - 594 570

Telefon/mobil: 0723 - 250 324, 0736 - 444 437

E-mail: communitas@rmdsz.ro

 

Pályázati kiírás.pdf

Pályázati űrlap.doc

 

 Kolozsvár, 2018. február 28.